Voorpagina

Expertisecentrum Voedingsmiddelenindustrie

Verpakkingsspecial

Duurzaam verpakken voor het MKB

FNLI stelt toegankelijke, concrete doelstellingen

Nicolas Bartholomeeusen is de New Kid on the Block bij bierbrouwer AB InBev. Sinds januari staat de Belg aan het roer bij de Nederlandse tak van het bedrijf. We vragen hem naar zijn visie op de Nederlandse biermarkt, zijn plannen voor AB Inbev, en zijn rol als jonge hond binnen het bedrijf.

#1

Najaar
2019

20 jaar

EVMI!

Bioplastic

We moeten meer plastic recyclen om het milieu te redden, hoor je overal. Maar biedt bioplastic geen oplossing? We bekijken de ontwikkelingen.

Nutri-Score

Het Nutri-Score logo laat op een verpakking zien hoe gezond een product is. Maar gaan mensen er echt gezonder van eten?

Vis verpakken

Wat zijn de trends bij het verpakken van vis? We vragen het aan ondernemers in de vis- en de verpakkingssector.

Feiten & Cijfers
Plastic

Als het gaat om verpakkingen is plastic op dit moment ongetwijfeld een van de belangrijkste thema’s, zowel in de branche als in de politiek. Bedrijven proberen aan alle kanten het probleem aan te pakken met streefcijfers. Toch is plastic zo’n nuttig materiaal dat de kunststof verpakking niet snel zal verdwijnen, zoals ook de cijfers omtrent het plasticvolume van grote producenten laten zien.

Innovatie

MARK IJSENDOORN

Verpakkingen nog verre van circulair

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) presenteerde dit jaar de resultaten van een brede reeks onderzoeksprojecten waarmee werd gezocht naar modellen, tools en verbeteropties voor het circulair maken van verpakkingen. Bedrijven die willen verduurzamen gaan die tools hard nodig hebben.

Innovatie

Mark ijsendoorn

Hoe gaat het nu met bioplastic?

In februari presenteerde staatssecretaris Van Veldhoven het zogenoemde Plastic Pact. Tientallen bedrijven committeerden zich aan ambitieuze recyclingdoelstellingen. Maar van alternatieven voor fossiel plastic was geen spoor te bekennen. Hoe zit het tegenwoordig met biobased plastics?

Innovatie

Mark IJsendoorn

Elektronische gassensor van papier

Smart-packagingsensors zouden verspilling flink kunnen verminderen. Toch worden ze nog weinig gebruikt. Een opvallend simpele innovatie zou dat kunnen veranderen.

Innovatie

Leendert van der Ent

Informatie delen is de oplossing

We moeten naar circulaire verpakkingen toe. Maar hoe realiseer je zo’n complexe transitie? Kennis en informatie delen binnen de keten is essentieel. Aan de slag gaan met concrete cases is voor het Fieldlab Circulaire Verpakkingen de weg voorwaarts.

Bedrijfsinformatie

EMPACK

Empack wil ‘Zero Waste’ worden

De verpakkingsindustrie en duurzaamheid vormen een symbiose, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verpakkingen zijn simpelweg noodzakelijk, maar gelukkig wint het belang van duurzaamheid steeds meer terrein.

De visie van…

TEKST: JANNEKE VERMEULEN

Uitdagingen bij verduurzamen

Vraag experts naar ontwikkelingen in verpakkingen en de termen ‘afvalberg’ en ‘duurzaamheid’ komen onherroepelijk ter tafel. Terwijl verpakkingen óók bijdragen die afvalberg te verlagen. 

Management

MARK IJSENDOORN

2025: een einde aan het plasticprobleem

Van plasticsoep tot microplastics, de milieugevolgen van kunststof staat vol onder de aandacht. Grote partijen committeren zich aan ambitieuze afspraken rondom recycling en plasticreductie. 2025 is in veel gevallen het streefjaar. Wat zijn de ambities, en wat kan het mkb eigenlijk doen?

Nutri-Score van nul tot nu

Plastic Pact

Als je het over verpakkingen hebt, ontkom je tegenwoordig niet aan de discussie rondom plastic. Menig bedrijf is er dan ook mee bezig. Op 21 februari sloten zo’n zeventig bedrijven met staatssecretaris Van Veldhoven het zogenoemde Plastic Pact. Om de milieubelasting van plastic verpakkingen te beperken, worden ambitieuze doelen gesteld voor 2025. Alle plastic verpakkingen moeten volledig recyclebaar zijn. 70% moet daadwerkelijk worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies. 35% van de plastic verpakkingen moet uit gerecycled materiaal bestaan en het totale gebruik van plastic in verpakkingen moet met 20% omlaag.

Product & Verpakking

MANON KLEIJN, NBOV

Het etiket: wat erop staat, zit erin

De consument kijkt steeds kritischer naar wat hij koopt en eet. Hij wil weten welke ingrediënten een koek bevat, en wat het verschil is tussen dit brood en het andere. Met goede productinformatie voorkom je klachten of vragen achteraf. Welke informatie precies op het etiket moet staan, hangt af van het product en van de manier van verkoop.

Blik op de branche

TEKST: JANNEKE VERMEULEN

Trends in verpakkingsland

Vergrijzing en vernieuwde chemische processen gaan de komende jaren mede het verpakkingsdesign beïnvloeden, meent Michaël Nieuwesteeg, directeur van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC). De uitdagingen liggen bij het ontbreken van een holistische visie op verpakken en een tekort aan goed opgeleide krachten.

Product & Verpakking

MARK IJSENDOORN

Flatskin: papieren verpakking voor vlees

Producenten zoeken naar manieren om minder plastic te gebruiken. In Duitsland is de Flatskin al gemeengoed; een verpakking voor vlees die grotendeels uit karton bestaat. Plastic heeft een groot imagoprobleem. 

Product & Verpakking

DOMINIQUE VROUWENVELDER

Plastic bestrijden met melkboerconcept

Consumenten krijgen verpakkingen in bruikleen die worden opgehaald wanneer het product op is. Dit concept hebben we eerder gezien: is Loop de moderne melkboer?

Bedrijfsinformatie

MULTIVAC

Origineel gereviseerde MULTIVAC machines

Werkt u in een markt met kleine marges en moet u uw uitgaven goed in de gaten houden, of wilt u snel over een machine beschikken? Dan kan het zinvol zijn een tweedehands machine aan te schaffen.

Vis verpakken: een rondvraag

De EVMI Verpakkingsspecial
is mogelijk gemaakt door: