Uitdagingen bij verduurzamen

De visie van…

Blik op de branche

Uitdagingen bij verduurzamen

Tekst: Janneke Vermeulen


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • Uitdagingen bij verduurzamen

  1.


  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • Uitdagingen bij verduurzamen

  1.

Vraag experts naar ontwikkelingen in verpakkingen en de termen ‘afvalberg’ en ‘duurzaamheid’ komen onherroepelijk ter tafel. Terwijl verpakkingen óók bijdragen die afvalberg te verlagen. Wel is er volgens Chris Bruijnes, directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), nog veel werk te verzetten.

Duurzaamheid en verpakkingen gaan niet hand in hand, zo is de heersende gedachte. Hoe verhouden de twee zich écht tot elkaar?

‘Verpakkingen hebben inderdaad de reputatie een grote bijdrage te leveren aan het mondiale milieuprobleem. Dat mag ook niet onderschat worden. Maar omdat verpakkingen de houdbaarheid van een product verlengen en bescherming bieden, helpen ze ook voedselverspilling te voorkomen. En dat is momenteel een grotere belasting voor de aarde dan het toevoegen van de verpakkingen. De laatste twintig jaar hebben veel high-tech ontwikkelingen plaatsgevonden die de voedselverspilling verlagen, zoals modified atmosphere packaging. Toch, en dat is begrijpelijk, is de maatschappelijke en politieke druk groot om ook de verpakkingen te verduurzamen. We zien voedselproducenten in een spagaat komen: enerzijds willen ze een groenere verpakking ontwikkelen, anderzijds mag die niet ten koste gaan van de houdbaarheid en kwaliteit van het product. Daardoor maken ze keuzes die netto slechter uitpakken voor het milieu dan de oude verpakkingen. Neem de samengestelde broodzakken die momenteel in de schappen liggen, die bestaan uit 70% papier en 30% plastic. Door de hybride verpakkingsconstructie is de zak niet te recyclen, in tegenstelling tot een PE-zak die mensen vaak als minder duurzaam ervaren omdat die volledig uit plastic bestaat. Die ongelukkige keuzes zijn overigens vaker een gevolg van gebrek aan kennis dan aan intrinsieke wil.’

Wat is ervoor nodig om afval van verpakkingen naar een duurzamer niveau te tillen?

‘We moeten zo veel mogelijk gebruik maken van monomateriaal en de inzameling ervan harmoniseren. De infrastructuur voor inzameling van verpakkingsafval verschilt in Nederland per gemeente. Landelijke standaarden omtrent de voorzieningen kunnen de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingsafval verbeteren. Ook een zuivere sortering op het gebied van kleur en kunststoftype kan de circulariteit verhogen. Dat geldt vooral voor kunststof, waar momenteel veel discussie over gevoerd wordt. De huidige manier van inzamelen leidt tot onduidelijkheid voor consumenten en mogelijke vervuiling van het kunststofafval, wat voor problemen kan zorgen in de sortering en recycling. Nieuwe technieken om polymeren te scheiden en chemisch te recyclen zijn wel veelbelovend om dit probleem te ondervangen. 

Een ander verbeterpunt is de communicatie richting consument. Die krijgt een steeds grotere aversie tegen verpakkingen in huis. De bereidwilligheid om te helpen het milieuprobleem terug te dringen, groeit. Maar de instructies over waar wat weg te gooien, zijn niet eenduidig. We hebben de weggooiwijzer ontwikkeld, die we graag consequent gebruikt zien: online, op afvalbakken én op verpakkingen. Op alle verbeterpunten vindt er trouwens veel beweging plaats, maar de situatie is nog verre van optimaal.’

Chris Bruijnes
Directeur KIDV

‘We zien de producent in een spagaat komen’


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • Uitdagingen bij verduurzamen

  Vorige artikel

  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • Uitdagingen bij verduurzamen

  Volgende artikel