Trends in verpakkingsland

De visie van…

Blik op de branche

Trends in verpakkingsland

Tekst: Janneke Vermeulen


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • Trends in verpakkingsland

  1.


  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • Trends in verpakkingsland

  1.

Vergrijzing en vernieuwde chemische processen gaan de komende jaren mede het verpakkingsdesign beïnvloeden, meent Michaël Nieuwesteeg, directeur van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC). De uitdagingen liggen bij het ontbreken van een holistische visie op verpakken en een tekort aan goed opgeleide krachten.

Welke trends ontwaart u in verpakkingsland? En welke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag?

‘De veranderende demografie is een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op verpakkingen. Zo moeten we inspelen op de vergrijzing. Bij het verpakkingsontwerp zet Design for Intended Use (DIU) duidelijk door. Verpakkingen moeten zó ontworpen worden dat het beoogde gebruik van product, de verpakking en de geleegde verpakking worden gestimuleerd, zo niet afgedwongen. Een voorbeeld is reclosability: om derving te verminderen – ook een trend – moeten producten goed hersluitbaar zijn, maar voor ouderen met minder kracht in hun handen is dat nu vaak problematisch. Ik verwacht daarnaast dat de aandacht voor gezondheid en de groeiende obesitas de portiegrootte in en de productinformatie op de verpakking zullen veranderen. En ik zie voorlopig meer toekomst in bio-based dan in bio-degradable c.q. composteerbare verpakkingen. Composteren levert immers ook weer CO2. Composteerbaar verpakken is overigens wél zinvol in combinatie met een product waarbij composteren mogelijk is en meerwaarde heeft.’

Verpakkingen worden als boosdoeners gezien in de duurzaamheidsdiscussie. Hoe kan de verpakkingsbranche helpen het afvalprobleem te verminderen?

‘Ik ben ervan overtuigd dat we de problemen die we zelf hebben veroorzaakt ook zelf moeten oplossen. Met ons PUMA-project streven we naar het einde van verpakkingen als milieuprobleem. Het begint met het uitgangspunt dat elke verpakking gerechtvaardigd moet zijn. Het dient tenslotte tijdelijk de consumptie van het product en wordt per definitie een geleegde verpakking. Voor zover die lege verpakkingen gerecycled terugkomen in producten, hebben ze geregeld nog een beperkte waarde. Gelukkig zien we vooruitgang in chemische processen, waardoor we hopelijk binnen afzienbare tijd ook betekenisvolle producten kunnen maken van gerecycled afval. 

Overigens bestaan ‘de verpakkingsbranche en -keten’ niet als zodanig. Het is een op allerlei manieren vertakte activiteit waar onder andere retailers, verpakkingsleveranciers, de voedingsmiddelenindustrie, recyclers, designbureau’s en machinefabrikanten bij zijn betrokken. Dat maakt een holistische visie op verpakken zeer ingewikkeld.’

Voor welke uitdagingen staat de voedingsbranche nog meer rondom verpakken?

‘De voedingsbranche, dat geldt trouwens ook voor veel andere branches, heeft te kampen met een tekort aan capabel personeel op dit gebied. Verpakken is niet iets dat je ‘erbij doet’. Omdat de verpakking weinig kost, is er vaak beperkte aandacht voor. Ik pleit voor een omgekeerde visie: door goed te investeren in verpakkingskennis- en kunde kunnen bedrijven in de levensmiddelenindustrie beter concurreren, lagere kosten realiseren en daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Dat geldt niet alleen voor de merkfabrikanten maar ook voor de retailers en hun private label toeleveranciers. Het ontwikkelen van duurzame, innovatieve verpakkingen vereist continu bijleren en trainen. Laten we wel zijn: is People niet ook een belangrijke duurzaamheidsfactor, naast Planet en Profit?’

Michael Nieuwesteeg
Directeur NVC

‘Design for Intended Use zet door’


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • Trends in verpakkingsland

  Vorige artikel

  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • Trends in verpakkingsland

  Volgende artikel