Minder inspecties in Europa

Trends & Onderzoek

Minder inspecties in Europa

Mark ijsendoorn


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • Minder inspecties in Europa

  1.


  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • Minder inspecties in Europa

  1.

Het aantal voedselcontroles en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, dalen in heel Europa. Dat blijkt uit een rapport van de Europese consumentenorganisatie BEUC.

Mark ijsendoorn

Om een beeld te krijgen van voedselcontroles in Europa, analyseerde BEUC de jaarlijkse rapportages waarmee lidstaten de Europese Commissie informeren over de uitgevoerde voedselveiligheidsinspecties. Over die rapporten heeft BEUC op zichzelf al iets te klagen. Omdat er nog geen standaard voor is, variëren de rapporten sterk in hun volledigheid en de informatie die wordt gegeven. Simpel was het dus niet om er trends in te herkennen. Toch is volgens BEUC een duidelijke ontwikkeling te zien: nationale voedselautoriteiten moeten het in Europa met steeds minder middelen doen waardoor het aantal inspecties jaarlijks afneemt. In veel landen wordt al sinds de economische crisis bezuinigd op de nationale voedselautoriteiten, waardoor hun personeelsbestand flink gekrompen is en het aantal inspecties is afgenomen. Zo is in België het budget van de voedselautoriteit FASFC tussen 2012 en 2017 sterk afgenomen. In 2018 kreeg de instantie er, na een aantal voedselschandalen, voor het eerst weer wat bij. In Duitsland werden in 2017 zo’n 779.608 inspecties uitgevoerd, bijna 70.000 minder dan het jaar ervoor en ruim 225.000 minder dan tien jaar eerder.
Nederland is een uitzondering, want hier is het budget en het aantal inspecteurs sinds 2012 toegenomen. De NVWA had in 2017 ruim een ton meer te besteden aan inspecties dan in 2012. Toch moet BEUC ook hier de vinger op de zere plek leggen: het ambitieuze ict-project Inspect, waar al €95 miljoen in was gestoken, werd vorig jaar definitief opgeschort. Intussen is voor andere belangrijke activiteiten vaak te weinig geld, zegt BEUC, en neemt het aantal arbeidsplaatsen bij de NVWA nog steeds af.

Risico

Om controles op een efficiënte manier te regelen, gebruiken de meeste autoriteiten in Europa een vorm van risk-based planning. Zo krijgen inspecties prioriteit bij bedrijven die een groter potentieel risico voor de consument vormen, mocht er iets misgaan. Dit is een zeer logische manier om voedselcontroles vorm te geven, maar in een context van krimpende financiering levert het soms praktische problemen op. Zo ontdekte BEUC in een rapport van de Europese Rekenkamer dat in een paar lidstaten inspecties bij kleine veeboeren volledig werden opgeschort zodat de prioriteit kon worden gegeven aan grote veebedrijven. De redenering is logisch: als een kleine boer zich niet aan de regels houdt is de impact relatief laag. Toch maken kleine veebedrijven een significant deel uit van de sector. Wanneer onder kleine veeboeren als geheel de compliance daalt omdat ze geen controles hoeven te verwachten, kan alsnog een groot risico ontstaan.
Ook in Nederland worden soortgelijke keuzes gemaakt. BEUC constateert dat in ons land het aantal inspecties in de horeca en retail in de afgelopen tien jaar gehalveerd is. Dat terwijl het aantal eetgelegenheden razendsnel groeit. Bovendien is er een taak die de NVWA, net als veel andere nationale voedselautoriteiten in Europa, vrijwel helemaal links laat liggen: op misleidende voedselverpakkingen wordt vrijwel niet gehandhaafd, terwijl dat volgens de Europese Commissie wel een taak van de nationale handhavers is. De NVWA is er vrij stellig in: voedselveiligheidskwesties hebben prioriteit omdat ze een groter risico vormen voor de volksgezondheid. Volgens BEUC is handhaving op verpakkingslabels desondanks gewenst, omdat compliance op dit gebied veelal laag is. Zo was van alle checks op verpakkingslabels die in 2017 in het Verenigd Koninkrijk werden uitgevoerd maar liefst 89% non-compliant.

Voedselautoriteiten hebben steeds minder budget


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • Minder inspecties in Europa

  Vorige artikel

  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • Minder inspecties in Europa

  Volgende artikel