Hygiënisch in-huis-wassen

Bedrijfsinformatie

Werkkleding reinigen voor de voedselproductie

Hygiënisch in-huis-wassen

Miele Professional


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • Hygiënisch in-huis-wassen

  1.


  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • Hygiënisch in-huis-wassen

  1.

Schoon textiel is van groot belang voor de algemene hygiëne in de foodsector. Daarom moet de was aan veel verschillende hygiëneregels voldoen. Waar moet je op letten bij hygiënisch wassen?

Miele Professional

De ervaring van veel gebruikers is dat in-huiswassen al snel 30% goedkoper, sneller en kwalitatief beter is dan uitbesteden.

Om de hygiëne in de voedselindustrie te waarborgen, is schoon textiel van groot belang. Van diverse microben is aangetoond dat ze op textiel kunnen overleven en daarmee verantwoordelijk kunnen zijn voor uitbraak van ziekten. Een gestructureerd wasproces, waarin gebruik wordt gemaakt van de juiste apparatuur, temperatuur en wasmiddelen, is daarom van groot belang voor de gezondheid. Micro-organismen zijn alom vertegenwoordigd op onze lichamen en in onze omgeving. Een deel van deze schimmels en bacteriën kan ziektes veroorzaken. Bekende  voorbeelden zijn salmonella, E. coli en stafylokokken. Sommige van deze ziekteverwekkende micro-organismen kunnen overleven op textiel of zijn al in een minimale dosis besmettelijk. Voor de wasserij betekent dit dat er strenge eisen moeten worden gesteld aan de hygiëne, om ervoor te zorgen dat een groot aantal micro-organismen effectief bestreden wordt. De vraag waar veel bedrijven voor staan: gaan we zelf wassen of besteden we het uit? De ervaring van veel gebruikers is dat in-huis-wassen goedkoper, sneller en kwalitatief beter is dan uitbesteden. Je kunt zo meer controle uitoefenen op de werkwijze en hygiënemaatregelen, en bovendien kun je alles perfect afstemmen op je dagelijkse processen. Met de juiste inrichting is één fulltime kracht nodig voor de verwerking van 150 kilo wasgoed per dag in een mix van verschillende soorten huiswas en productie-, winkel- en chauffeurskleding.

Gescheiden wasgoed

Een belangrijke voorwaarde voor hygiënisch wassen is het strikt gescheiden houden van schoon en vuil wasgoed. Dat betekent dat een wasserij twee kanten nodig heeft: een onreine en een reine zijde. Aan de onreine zijde wordt het vuile wasgoed aangeleverd en gesorteerd. Aan de reine kant komt de was uit de machine en wordt het gedroogd en gesorteerd. Beide kanten moeten worden gescheiden door een wand of wasmachines in een scheidingswanduitvoering. Daarnaast moet iedere zijde een eigen ingang hebben. Het aan- en afvoeren van de vuile en schone was dient in verschillend gemarkeerde transportwagens- of bakken te gebeuren, zodat er geen kruisbesmetting kan ontstaan.

Duurzaamheid

Behalve hygiëne, is ook duurzaamheid een belangrijke reden om de was in eigen huis te doen. Bedrijven die zelf wassen, hebben alleen intern transport en dat scheelt veel CO2-uitstoot. Door gebruik te maken van moderne apparatuur wordt er bovendien zuinig omgegaan met stroom, water en wasmiddelen. Ook de toepassing van automatische wasmiddeldosering en van warmte- en koude- installaties zijn goede milieubesparende mogelijkheden.

Tips voor hygiënisch wassen

 1. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
  Denk hierbij aan handschoenen, een plastic schort en een haarnetje. Laat gebruikte beschermingsmiddelen altijd achter in de wasserij en gooi artikelen voor eenmalig gebruik op de juiste manier weg.
 2. Zorg voor frisse lucht
  Heeft u geen mechanische luchtventilatie? Zet dan 4 keer per dag ramen of deuren tegen elkaar open gedurende 10 minuten om de lucht in de wasruimte gezond te houden.
 3. Neem nooit werkkleding mee naar huis
  Door werkkleding mee naar huis te nemen en thuis te wassen, brengt u zowel de thuis- als de werkomgeving in gevaar. Een huishoudelijke wasmachine is niet geschikt om werkkleding hygiënisch schoon te wassen.
 4. Draai geen korte programma’s
  Als hygiëne het belangrijkste is, draai dan geen verkorte of expresprogramma’s. Deze programma’s bereiken niet de desinfectiegraad die nodig is om wasgoed hygiënisch schoon te krijgen.
 5. Doe regelmatig een hygiëne test
  Een ProHygiene test geeft een microbiologisch testrapport, een protocol voor de thermo-elektrische test en valideert de desinfectieprestaties van de wasmachine.

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvend en kosteloos advies? Neem dan contact op met:
Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
Telefoon +31 (0) 347 378 884
E mail: professional@miele.nl
Website: www.miele.nl/professional

Textiel moet voldoen aan de hygiëneregels

De BRC Global Standard for FoodSafety is een norm voor voedselveiligheid voor toeleveranciers van retail, in 1998 ontwikkeld door Engelse retailers en sindsdien meermaals aangepast naar nieuwe inzichten. De BRC-norm stelt meer dan 300 eisen aan onder andere de vestiging, productbeheersing, de kwalificatie en hygiëne van personeel en de voedselveiligheid. Een fundamentele eis van BRC is dat er gewerkt wordt volgens een HACCP-systeem. Hier kunnen bedrijven aan voldoen door een hygiënecode op te stellen met daarin alle spelregels die voor voedselveiligheid zorgen. In de hygiënecode staat over textiel vermeld dat personeel in ieder geval dagelijks schone werkkleding aan moet trekken en dat vaat- en keukendoeken ook minimaal één keer per dag vervangen moeten worden.

RABC

Voor het wassen van textiel is er een specifieke norm, de RABC (Risk Analysis and Biocontamination Controle). De RABC is van toepassing op textiel die in wasserijen wordt verwerkt en gebruikt wordt in onder andere de voedselindustrie. RABC is een systeem voor preventie van microbiologische besmettingen in wasserijen, waarbij er onder andere gekeken wordt naar desinfectie tijdens het wasprogramma, maar het beschermen tegen herbesmetting net zo belangrijk is. Vuile en schone was moet daarom strikt gescheiden worden. Op basis van het RABC-systeem wordt een overzicht gemaakt van alle stappen die het wasgoed doorloopt, van het aanleveren tot het weer in omloop brengen. Overal waar herbesmetting moet worden voorkomen, kan een controlepunt worden vastgelegd. Op de wasautomaat worden zaken als de temperatuur van het sopwater en de dosering van de reinigings- en desinfectiemiddelen nauwgezet bijgehouden.


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • Hygiënisch in-huis-wassen

  Vorige artikel

  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • Hygiënisch in-huis-wassen

  Volgende artikel