2025: een einde aan het plasticprobleem

Management

Duurzame ambities voor verpakkingen

2025: een einde aan het plasticprobleem

Mark ijsendoorn

Van plasticsoep tot microplastics, de milieugevolgen van kunststof staat vol onder de aandacht. Grote partijen committeren zich aan ambitieuze afspraken rondom recycling en plasticreductie. 2025 is in veel gevallen het streefjaar. Wat zijn de ambities, en wat kan het mkb eigenlijk doen?


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • 2025: een einde aan het plasticprobleem

  1.


  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • 2025: een einde aan het plasticprobleem

  1.

‘Alleen PET uit het statiegeldsysteem is zonder kwaliteitsverlies te recyclen’

Het is niet verwonderlijk dat plastic ook in de voedingsmiddelenindustrie een belangrijke kwestie is geworden. Voedselverpakkingen zijn immers een van de grote veroorzakers van de problematiek en wie ‘plasticsoep’ hoort, denkt al snel aan de PET-flesjes van de grote frisdrankenproducenten die in grote aantallen op straat worden achtergelaten. (Ironisch genoeg is dit een van de beter recyclebare verpakkingen). De grote voedselproducenten hebben zich dan ook gecommitteerd aan ambitieuze doelstellingen om de negatieve impact van plastic verpakkingen terug te dringen.

Wereldwijde ambities

Internationaal komt een van de ambitieuzere initiatieven van de Ellen McArthur Foundation, in samenwerking met de VN. Deze New Plastics Economy Global Commitment is getekend door een flink aantal grote multinationals uit alle industrieën, die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer een vijfde van alle wereldwijd geproduceerde verpakkingen. Vanuit de voedingsmiddelenindustrie hebben onder meer Unilever, Nestlé, Danone, Mars Inc., PepsiCo en Coca-Cola zich aan dit initiatief verbonden. Daarmee beloven de bedrijven in kwestie voor 2025 te streven naar een viertal concrete doelen. Ten eerste moeten onnodige en problematische verpakkingen worden uitgebannen. Denk aan harde plastic deksels waar een seal genoeg zou zijn, of aan problematische materialen als PVC. Ook moeten alle verpakkingen in 2025 herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn, moet 25% van het materiaal in nieuwe plastic verpakkingen gerecycled zijn, en moeten de betreffende bedrijven overstappen van single-use modellen naar hergebruik van verpakkingen. Ook bij de Nederlandse overheid staat plastic hoog op de agenda. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) presenteerde begin 2019 het Plastic Pact, een afspraak met meer dan zeventig bedrijven rondom plastic verpakkingen. De meeste Nederlandse supermarkten en ook producenten als FrieslandCampina, Heineken en de Nederlandse afdelingen van Unilever, Nestlé en Coca-Cola ondertekenden het pact, dat soortgelijke ambities formuleert als de New Plastic Economy Commitment. Zo beloven de bedrijven in 2025 20% minder plastic in verpakkingen te gebruiken en verpakkingen 100% recyclebaar te maken. Bovendien moet 35% van de plastic verpakkingen uit gerecycled materiaal bestaan, en moet 70% van de single-use plastic verpakkingen zonder kwaliteitsverlies gerecycled worden. Met name dat laatste doel is een grote opgave die volgens sommige experts onmogelijk binnen zes jaar te halen is. Uit onderzoek van het KIDV en de Wageningen Universiteit blijkt dat bij het recyclen van het door gemeenten ingezamelde plastic afval altijd sprake is van een flink kwaliteitsverlies, waardoor het plastic niet meer voor verpakkingen te gebruiken is. Alleen de stroom PET-flessen uit het statiegeldsysteem is op dit moment zonder kwaliteitsverlies te recyclen.

Voor het mkb

Allemaal leuk en aardig, die ambities waar multinationals mooie sier mee maken, maar minder grote bedrijven maken nog altijd het grootste deel uit van de markt. Branchevereniging FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie) kwam dit jaar met concrete verpakkingsdoelstellingen waar ook midden- en kleinbedrijven iets mee kunnen. Omdat de vereniging ook veel leden in het mkb-segment heeft, was haalbaarheid een van de uitgangspunten van het Brancheverduurzamingsplan. Een ‘instapmodel’ noemt de FNLI het, een breed gedragen minimum waarmee ook kleinere bedrijven richting concrete verpakkingsdoelen kunnen streven.

‘Het nieuwe verpakkingsbeleid van de FNLI is tot stand gekomen op basis van de ervaring van de afgelopen jaren,’ zegt Hylke Brunt, Manager Duurzaam Verpakken bij de FNLI. ‘We benutten de input en ervaring van onze leden en zetten externe experts in van oa. de Wageningen Universtiteit, het KIDV, Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Roland ten Klooster.’ Voor het doeljaar 2025 wil de FNLI op drie punten verbetering realiseren: de recyclebaarheid van voedselverpakkingen, het gebruik van duurzaam materiaal en de communicatie richting consumenten. Zowel recyclingpercentages als de kwaliteit van het recyclaat moeten omhoog, vindt de organisatie. Binnen de drie genoemde pijlers heeft de FNLI tien concrete interventies opgesteld.

FNLI brancheplannen voor 2025:

1. Geen polystyreen (PS) meer in verpakkingen
2. Een Community of Practice pakt de stroom van complexe laminaatverpakkingen aan
3. Stoppen met samengestelde voedselverpakkingen die uit meerdere typen materiaal bestaan (zoals papier met kunststofvensters)
4. Geen codes meer met inkt op monomaterialen
5. Alle lijm moet afwasbaar zijn
6. 100% van de zwarte voedselverpakkingen moet uitsorteerbaar zijn
7. 50% van de PET trays moet uit gerecycled materiaal bestaan
8. Per 2022 moet 100% van het gebruikte papier en karton gecertificeerd of gerecycled materiaal zijn.
9. Voor specifieke productcategorieën moeten nog te definiëren materiaalreductietargets gehaald worden.
10. In 2022 staat op 100% van de private label verpakkingen en 75% van de A-merken een wegwerplogo.

Concrete interventies

Concreet zegt de FNLI onder meer dat tegen 2025 geen polystyreen meer gebruikt wordt in voedselverpakkingen, dat alle zwarte voedselverpakkingen uitsorteerbaar moeten zijn en dat PET trays gemiddeld voor 50% uit gerecycled materiaal zullen bestaan. ‘Het recyclen van PET trays is een complexe kwestie en datzelfde geldt voor de inzet van gerecycled materiaal, PET in dit geval, in voedselverpakkingen,’ legt Brunt uit. ‘Voor de recycling van PET-trays vestigen wij onze hoop op bedrijven als 4PET die nieuwe technologie inzet om de recycling van deze specifieke formats te verbeteren. De inzet van rPET in bijvoorbeeld trays is een andere uitdaging omdat er hoge eisen worden gesteld aan voedselveiligheid.’ Dat wil zeggen, om voedselveiligheidsredenen kan op dit moment alleen PET vanuit het statiegeldsysteem worden ingezet voor gebruik in zulke trays. ‘Op dit moment is het aandeel rPET in trays zo’n 20%; dat was een eerdere doelstelling die we inmiddels hebben behaald. Nu willen we naar 50%.’

Ook wil de FNLI dat de leden per 2025 volledig stoppen met het op de markt brengen van samengestelde verpakkingen die uit verschillende materialen bestaan. Dit zijn bijvoorbeeld papieren broodzakken met een plastic venster. Minder concreet zijn de doelen rondom de complexere kwesties, zoals laminaatverpakkingen. ‘Er is inmiddels een Community of Practice gestart waarin verschillende grote bedrijven die laminaatverpakkingen op de markt brengen bij elkaar komen om naar oplossingen te zoeken. Denk aan verpakkingen voor koffie en chips. Belangrijk is hierbij dat er een manier wordt gezocht om verpakkingen recyclebaar te krijgen zonder dat er functionaliteit verloren gaat.’

Ook voor materiaalreductie geeft de FNLI nog geen concrete cijfers. Er is een breed onderzoek opgesteld waaruit volgend jaar concretere targets moeten volgen voor specifieke productcategorieën. ‘Ook kijken we naar de gevolgen die maatschappelijke veranderingen op verpakkingen hebben,’ vult Brunt aan. ‘Denk aan eten buitenshuis of kleinere porties. Het is voor het eerst dat daar grootschalig onderzoek naar gedaan wordt. De resultaten zullen in 2020 worden gepubliceerd.’

De pijler ‘communicatie’ kent maar één concreet actiepunt: het plaatsen van wegwerplogo’s op alle huismerkartikelen en een groot deel van de merkartikelen. De vraag is of dat wel genoeg is. Veel verpakkingen worden nog altijd verkeerd weggegooid, ook wanneer er wegwerpadvies op de verpakking staat. ‘De consument uitleggen hoe ze met hun afval moeten omgaan is lastig en weerbarstig, al is het maar omdat er op dit moment geen geharmoniseerd inzamelingsbeleid is vanuit de gemeenten. Dat zorgt voor veel verwarring bij de consument maar ook voor levensmiddelenbedrijven. Er zijn eigenlijk drie routes ten aanzien van afdanking van voedselverpakkingen en de rol van consumenten daarin. De eerste is door consumenten hiervoor verantwoordelijk te maken (sterke sturing op bronscheiding) en dat de overheid en industrie dat moeten faciliteren en communiceren. De twee route is consumenten zoveel als mogelijk ontzorgen door de scheiding van verpakkingsmateriaal mechanisch te organiseren (nascheiding). Dit heeft vooral in de Randstad de voorkeur vanwege een gebrek aan ruimte. Het ideaal is misschien denkwijze drie, waarbij industrie, overheid, gemeenten en consument allemaal een deel van de verantwoordelijkheid dragen, en industrie en overheid nauw samenwerken om de recyclingketen zo goed mogelijk op de praktijk af te stemmen.’

‘De consument uitleggen hoe ze met plastic moeten omgaan is lastig’

Plastic Pact NL

Plastic pact NL

100%

Alle verpakkingen recyclebaar

70%

van alle verpakkingen gerecycled

20%

minder plastic dan in 2017


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • 2025: een einde aan het plasticprobleem

  Vorige artikel

  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalvismagazine.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • 2025: een einde aan het plasticprobleem

  Volgende artikel